Menu
menu      ML portal.
menu      wady postawy wśród dzieci
menu      wady wymowy a funkcjonowanie w szkole
menu      wady rozwojowe mózgu i czaszki
menu      WADY POSTAWY dzieci i młodzieży
 • poszukuje 33
 • jagged alliance 2 wildfire bron
 • bbc najbardziej pro wojenna stacja
 • nosic fartuszek gimnazjum
 • wat zijn geesten
 • ML portal.

  Temat: politolodzy: PiS swym kabaretem pomoże SLD
  rację stanu bo wprowadziło RP do UE Czyli nie dba. UE ma swoje zalety i wady, ale sęk w tym, że te pierwsze można było osiągnąć bez wchodzenia do UE (gospodarcza integracja z zach. Europą w ramach EOG bez oddawania się pod władzę eurolewicy z Brukseli).
  Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=2174  Temat: Euro w Polsce
  Przystąpienie do strefy Euro wiąże sie z licznymi korzyściami, lecz również towarzyszą temu pewne koszty. Niewątpliwie do zalet wejscia w strefę eurolandu należy zaliczyć wyeliminowanie kosztów transkacjunych. Wiadomo złoty zostaje zmieniony ... klientów firmy bedą dązyć do poprawy efektywności, jakości oferowanych produktów. Obniżenie kosztów - i w konsekwencji do obniżenia cen. Są to jedne z głownych zalet przystapienia do strefy euro. jest ich jeszcze więcej np: integracja finansowa, ożywienie wymiany handlowej, czy stabilnośc makroekonomiczna Polski. Sa też pewne wady i koszty. Do nich mozna zaliczyć: utratę prowadzenia samodzielnej polityki pienieżnej przez NBP. Decyzję o stopach procentowych bedzię wówczas podejmować Europejski Bank Centralny. Jakie wynikają z tego zagrożenia? a no takie że NBP prowadząc samodzielnie politykę pienięzną koncentruję sie na sytuacji wewnątrz kraju, zapobiega rosnięciu inflacji...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1725


  Temat: Wejscie Polski do strefy euro
  rozliczeń w jednej walucie. Również łatwiej będzie przedsiębiorstwom nawiązać kontakty handlowe z krajami do tej pory postrzeganymi jako bardziej ryzykowne. Te korzyści to nic w porównaniu z ożywieniem wspólnego rynku europejskiego i wzrostem handlu. Po wprowadzeniu euro jego strefa stanie się całością, Europejski Bank Centralny prowadził będzie politykę monetarną Euro-strefy. Dzięki zwiększonej przejrzystości cen, firmy będą mogły porównywać ceny dóbr i usług ... i atrakcyjne pod względem cenowym formy finansowania. Inwestorzy będą mogli wybierać z szerszego wachlarza instrumentów finansowych. Zaletą jest także "przejrzystość" cen pomiędzy krajami i regionami, nie tylko dóbr i usług, ale ... europejskiego i wzrost handlu, ale obniżają koszty działalności przedsiębiorstw i w rezultacie podwyższają ich efektywność. Przedsiębiorcy tracili także do tej pory na kosztach przewalutowania przekazu bankowego. Jednym z najistotniejszych zadań, które stawiano przed unią walutową i wprowadzeniem euro, było wyrównanie poziomu cen na terenie UGW. Jest ono niezbędne dla ostatecznego ukształtowania się jednolitego rynku europejskiego oraz wzrostu konkurencji. Duże różnice między cenami ... nastąpił rozwój i integracja europejskiego rynku kapitałowego. Na bardziej zintegrowanych rynkach finansowych UGW nasila się konkurencja między bankami europejskimi. Wadą natomiast jest problem inflacji, która w pierwszym okresie po przyjęciu euro...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1145


  Temat: PiS bardziej liberalny od PO
  nie w takiej formie jaka się szykuję. Wspólnota Europejska ma wady i zalety jednak Unia według mnie już więcej wad. Szczególnie nie podoba mi się to że dostrzegam w tym wszystkim dozę manipulacji na obywatelach. Unię postrzega się jako nowoczesność, integrację i wyolbrzymia się jej zalety. Każdy element społeczeństwa zwany jednostką uważa że dążenie do jedności Europy w ten sposób jest najlepszym rozwiązaniem bo będzie wygodniej i będzie lepiej się podróżować itd Tymczasem większość nie zauważa że przeciwnicy Unii Europejskiej to nie tylko grupa nacjonalistów ale także ludzie którzy chcą integracji ale nie podążającej w takim kierunku. U Ciebie jednak widzę że na szczęście dostrzegasz wady tego tworu. Pozdrawiam
  Źródło: mikke.fora.pl/a/a,3440.html


  Temat: PiS bardziej liberalny od PO
  Rozróżnijmy parę kwestii. 1.Różne organizacje międzynarodowe ograniczają w pewien sposób suwerenność Polski ale nie w tak dużym stopniu jak zrobi to powstała na skutek traktatu reformującego Unia Europejska. 2. Nie mówiłem ... świecie'' To jak najbardziej możliwe gdyż my jako naród jesteśmy strażnikiem suwerenności państwa i to my wybieramy przedstawicieli którzy dobrowolnie podejmują decyzję o uczestnictwie w organizacjach międzynarodowych. Zależy jak rozumieć integrację. Jak też jestem za integracją np. Ale nie w takiej formie jak przyszykowała nam Bruksela. Często słucham opinii innych ludzi jednak ostateczną ocenę wole sobie wypracować sam. Mam wielu znajomych którzy są za integracją obecną. Osobiście jednak uważam że większość z nich nie przeczytała nawet traktatu reforumującego tylko są za integracją bo to takie nowoczesne i usłyszeli hasło integracja. Wybacz ale to ... a w przyszłości UE. Według mnie to ułuda jeśli o to by chodziło powstało by tylko Schengen Żeby mnie dobrze zrozumieć jestem za Związkiem Handlowym Europy i w pewnym sensie integracją ale nie w takiej formie jaka się szykuję. Wspólnota Europejska ma wady i zalety jednak Unia według mnie już więcej wad. Szczególnie nie podoba mi się to że dostrzegam w tym wszystkim dozę manipulacji na obywatelach. Unię postrzega się jako nowoczesność, integrację i wyolbrzymia się jej zalety. Każdy element społeczeństwa zwany jednostką uważa że dążenie do jedności Europy w ten sposób jest najlepszym rozwiązaniem bo będzie wygodniej i będzie lepiej się podróżować itd Tymczasem większość nie zauważa że przeciwnicy Unii Europejskiej to nie tylko grupa nacjonalistów. U Ciebie jednak widzę że na szczęście dostrzegasz wady tego tworu. Pozdrawiam Ano. Pozdrawiam
  Źródło: mikke.fora.pl/a/a,3440.html


  Temat: Proces globalizacji - szansa czy zagrożenie dla współczesneg
  komunikacyjnych. Internet stał się łatwo dostępnym środkiem informacyjnym. Dzięki globalizacji, ludzie mają większą możliwość emigracji, co ma i swoje zalety, jak choćby obcowanie z innymi kulturami, poznawanie nowego języka, tradycji, architektury. ... ma swoje wady i zalety, dlatego nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy proces ten jest słuszny. Jednak, po powyższej próbie zanalizowania ‘za' i ‘przeciw' globalizacji współczesnej, opowiem się za alterglobalizmem. Uważam ... dziś podąża. Państwa wysokorozwinięte, jako cel wspólnej integracji światowej i chęci zniesienia barier, powinny jako nadrzędny cel postawić sobie pomoc dla krajów biednych; ale nie pomoc jednorazowa, lecz podając im przysłowiową...
  Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4190


  Design by flankerds.com