Menu
menu      ML portal.
menu      wady rozwojowe mózgu i czaszki
menu      Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju
menu      Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym
menu      Rozwój twórczości plastycznej dzieci
 • wyniki siatkarskiej ligi swiatowej 20
 • porazenie przysenne
 • numer 6560
 • taniec;towarzyski;online
 • odra;choroba;zakazna
 • ML portal.

  Temat: Psychologia dziecka - Ross, Marshall, Miller
  Psychologia dziecka - Ross, Marshall, Miller Nowoczesny w treści i formie podręcznik akademicki, syntetycznie ujmuje najważniejsze zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, jest także swego rodzaju kompendium wiedzy na temat rozwoju. Autorzy – wybitni uczeni amerykańscy – wychodzą od omówienia najważniejszych teorii rozwoju i metodologii, by kolejno przedstawić: rozwój biologiczny i fizyczny (genetyka, okres prenatalny, rozwój motoryczny), rozwój poznawczy (sensoryczny i percepcyjny, poznanie i myślenie, przetwarzanie informacji, uczenie się i pamięć, inteligencja, rozwój językowy), rozwój społeczny i rozwój osobowości. W podstawowy nurt rozważań wpleciono wątki rozszerzające (ciekawe badania nad czynnikami rozwoju, metody badań, ... 4) Pionierzy psychologii dziecka 5) Główne problemy w psychologii rozwojowej CZĘŚĆ II - TEORIE ROZWOJU DZIECKA 1) Modele poznawczo-rozwojowe 2) Teorie uczenia się 3) Etologia CZĘŚĆ III - METODY BADAŃ 1) Badania naukowe 2) Badania poprzeczne 3) Inne strategie badawcze 4) Problemy etyczne CZĘŚĆ IV - GENETYKA. BIOLOGICZNE WARUNKI ROZWOJU 1) Mechanizm dziedziczenia 2) Zaburzenia genetyczne 3) Modele interakcji geny-środowisko 4) Badanie wpłwu genów na zachowanie CZĘŚĆ V - ROZWÓJ PRENATALNY 1) Stadia rozwoju prenatalnego 2) Zapobieganie, wykrywanie i leczenie wad wrodzonych CZĘŚĆ VI - ROZWÓJ FIZYCZNY: NARODZINY, ROZWÓJ SPRAWNOŚCI I WZROST ORGANIZMU 1) Narodziny i okres okołoporodowy 2) Zorganizowany noworodek 3) Rozwój motoryczny 4) Mózg człowieka 5) Rozwój fizyczny człowieka CZĘŚĆ VII - ROZWÓJ SENSORYCZNY I PERCEPCYJNY 1) Teorie rozwoju sensorycznego i percepcyjnego ... 2) Poznanie we współczesnym dzieciństwie: okres sensoryczno-motoryczny 2) Myślenie w wieku przedszkolnym: okres przedoperacyjny 3) Myślenie w młodszym wieku szkolnym: okres operacji konkretnych 3) Adolescencja i dorosłość: okres operacji formalnych 4)...
  Źródło: waszastrefa.wxv.pl/viewtopic.php?t=65  Temat: Psychologia dziecka - Ross, Marshall, Miller
  rozwój motoryczny), rozwój poznawczy (sensoryczny i percepcyjny, poznanie i myślenie, przetwarzanie informacji, uczenie się i pamięć, inteligencja, rozwój językowy), rozwój społeczny i rozwój osobowości. W podstawowy nurt rozważań wpleciono wątki rozszerzające (ciekawe badania nad czynnikami rozwoju, metody badań, odniesienia do praktyki) – ten materiał empiryczny ilustruje omawiane prawidłowości ogólne. Spis treści: CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE I OGÓLNA PERSPEKTYWA 1) Psychologia rozwojowa 2) Historyczne poglądy na dzieciństwo 3) Pierwsi teoretycy 4) Pionierzy psychologii dziecka 5) Główne problemy w psychologii rozwojowej CZĘŚĆ II - TEORIE ROZWOJU DZIECKA 1) Modele poznawczo-rozwojowe 2) Teorie uczenia się 3) Etologia CZĘŚĆ III - METODY BADAŃ 1) Badania naukowe 2) Badania poprzeczne 3) Inne strategie badawcze 4) Problemy etyczne CZĘŚĆ IV - GENETYKA. BIOLOGICZNE WARUNKI ROZWOJU 1) Mechanizm dziedziczenia 2) Zaburzenia genetyczne 3) Modele interakcji geny-środowisko 4) Badanie wpłwu genów na zachowanie CZĘŚĆ V - ROZWÓJ PRENATALNY 1) Stadia rozwoju prenatalnego 2) Zapobieganie, wykrywanie i leczenie wad wrodzonych CZĘŚĆ VI - ROZWÓJ FIZYCZNY: NARODZINY, ROZWÓJ SPRAWNOŚCI I WZROST ORGANIZMU 1) Narodziny i okres okołoporodowy 2) Zorganizowany noworodek 3) Rozwój motoryczny 4) Mózg człowieka 5) Rozwój fizyczny człowieka CZĘŚĆ VII - ROZWÓJ SENSORYCZNY I PERCEPCYJNY 1) Teorie rozwoju sensorycznego i percepcyjnego 2) Dotyk i ból, węch i smak, ruch i równowaga 3) Słuch 4) Wzrok 5) Percepcja intermodalna 6) Uwaga i działanie CZĘŚĆ VIII - ROZWÓJ POZNAWCZY; PODEJŚCIE PIAGETOWSKIE 1) Teoria Piageta 2) Poznanie we współczesnym dzieciństwie: okres sensoryczno-motoryczny 2) Myślenie w wieku przedszkolnym: okres przedoperacyjny 3) Myślenie w młodszym wieku szkolnym: okres operacji konkretnych 3) Adolescencja i dorosłość: okres operacji formalnych 4) Zmiana poznawcza 5) Nowe kierunki CZĘŚĆ IX - ROZWÓJ POZNAWCZY: TEORIA PRZETWARZANIA INFORMACJI CZĘŚĆ X - ROZWÓJ POZNAWCZY: PODEJŚCIE PSYCHOMETRYCZNE CZĘŚĆ XI - ROZWÓJ...
  Źródło: ebookgigs.com/showthread.php?t=11296


  Temat: Psychologia dziecka - Vasta, Haith, Miller
  prenatalny, rozwój motoryczny), rozwój poznawczy (sensoryczny i percepcyjny, poznanie i myślenie, przetwarzanie informacji, uczenie się i pamięć, inteligencja, rozwój językowy), rozwój społeczny i rozwój osobowości. W podstawowy nurt rozważań wpleciono wątki rozszerzające (ciekawe badania nad czynnikami rozwoju, metody badań, odniesienia do praktyki) – ten materiał empiryczny ilustruje omawiane prawidłowości ogólne. Spis treści: CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE I OGÓLNA PERSPEKTYWA 1) Psychologia rozwojowa 2) Historyczne poglądy na dzieciństwo 3) Pierwsi teoretycy 4) Pionierzy psychologii dziecka 5) Główne problemy w psychologii rozwojowej CZĘŚĆ II - TEORIE ROZWOJU DZIECKA 1) Modele poznawczo-rozwojowe 2) Teorie uczenia się 3) Etologia CZĘŚĆ III - METODY BADAŃ 1) Badania naukowe 2) Badania poprzeczne 3) Inne strategie badawcze 4) Problemy etyczne CZĘŚĆ IV - GENETYKA. BIOLOGICZNE WARUNKI ROZWOJU 1) Mechanizm dziedziczenia 2) Zaburzenia genetyczne 3) Modele interakcji geny-środowisko 4) Badanie wpłwu genów na zachowanie CZĘŚĆ V - ROZWÓJ PRENATALNY 1) Stadia rozwoju prenatalnego 2) Zapobieganie, wykrywanie i leczenie wad wrodzonych CZĘŚĆ VI - ROZWÓJ FIZYCZNY: NARODZINY, ROZWÓJ SPRAWNOŚCI I WZROST ORGANIZMU 1) Narodziny i okres okołoporodowy 2) Zorganizowany noworodek 3) Rozwój motoryczny 4) Mózg człowieka 5) Rozwój fizyczny człowieka CZĘŚĆ VII - ROZWÓJ SENSORYCZNY I PERCEPCYJNY 1) Teorie rozwoju sensorycznego i percepcyjnego 2) Dotyk i ból, węch i smak, ruch i równowaga 3) Słuch 4) Wzrok 5) Percepcja intermodalna 6) Uwaga i działanie CZĘŚĆ VIII - ROZWÓJ POZNAWCZY; PODEJŚCIE PIAGETOWSKIE 1) Teoria Piageta 2) Poznanie we współczesnym dzieciństwie: okres sensoryczno-motoryczny 2) Myślenie w wieku przedszkolnym: okres przedoperacyjny 3) Myślenie w młodszym wieku szkolnym: okres operacji konkretnych 3) Adolescencja i dorosłość: okres operacji formalnych 4) Zmiana poznawcza 5) Nowe kierunki CZĘŚĆ IX - ROZWÓJ POZNAWCZY: TEORIA PRZETWARZANIA INFORMACJI CZĘŚĆ X - ROZWÓJ POZNAWCZY: PODEJŚCIE PSYCHOMETRYCZNE CZĘŚĆ XI -...
  Źródło: forum.sat-box.pl/showthread.php?t=28908


  Design by flankerds.com